مجله گیزمیز

آدرس جدید خانه خدا

منصور قیامت
۲۶ فروردین ۱۳۹۴
۲ نظر
  • با خبر اعلام رسمی تعلیق حج عمره ،

    آدرس جدید خانه خدا : 

    شیرخوارگاه آمنه – محک – بیمارستانهای جنوب شهر – آسایشگاههای معلولین – زنان بی سرپرست که برای امرار معاش به کارهای طاقت فرسا اشتغال دارند .

    برچسب ها :