مجله گیزمیز

اسامی مخالفان و ۱۹نماینده غایب در رای گیری CFT

 • نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر قوه مقننه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم “CFT” (یکی از لوایح «FATF») را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند. در این جلسه از ۲۹۰ نماینده مجلس ۱۹ نفر نیز غایب بودند.

   

   

  نمایندگانی که به لایحه جنجالی FATF رای مخالف دادند + اسامی و گرایش سیاسی

   

   

  پس از تصویب این لایحه ۹۵ نماینده در نامه‌ای به هیئت رئیسه پارلمان خواستار اعلام داوطلبانه آرای خود به صورت علنی شدند.

  بر اساس این گزارش، اسامی برخی از نمایندگانی که در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) رأی دادند منتشر شد.

  خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که برخی از نمایندگان اصلاح طلب و مستقل  فرم مخصوص انتشار اسامی مخالفان این لایحه  را امضا نکرد‌ه‌اند.

  در جدول زیر اسامی ۹۶ نماینده «مخالف» لایحه الحاق ایران به CFT  را به همراه گرایش فراکسیونی آن ها مشاهده می‌کنید:

   

   

  ردیفنمایندهحوزه انتخابیهگرایش سیاسی
  ۱حمیدرضا حاج باباییهمدانرئیس فراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲-محمد دهقانیطرقبه و چناراننایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳مجتبی ذوالنوریقمفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴احمد امیرآبادی فراهانیقمفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵علیرضا سلیمیمحلات و دلیجانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶علی اکبر کریمیاراکفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷محمد ابراهیم رضاییخمینفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸سیدمحمدجواد ابطحیخمینی شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۹نصرالله پژمانفرمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۰سهراب گیلانیشوشترفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۱عباس گودرزیبروجردفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۲غلامرضا شرفیآبادانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۳سیدحمیدرضا کاظمیپلدخترفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۴محمد اسماعیل سعیدیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۵احمد سالکاصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۶حسن حسینی شاهرودیشاهرودفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۷سیدحسین نقوی حسینیورامینفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۸حبیب الله دهمردزابلفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۱۹ابوالفضل ابوترابینجف آبادفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۰جواد کریمی قدوسیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۱حسینعلی شهریاریزاهدانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۲حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۳ضیاءالدین اعزازیبنابفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۴هدایت الله خادمیایذهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۵سیدناصر موسوی لارگانیفلاورجانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۶اکبر ترکیفریدون شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۷سیدعلی ادیانیقائمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۸محسن کوهکنلنجانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۲۹امیر خجستههمدانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۰عبدالله سامریخرمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۱مهدی زاهدیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۲یعقوب شیویاریمیانهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۳سیدراضی نوریشوش دانیالفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۴احد آزادی خواهملایرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۵محمود بهمنیساوجبلاغفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۶محمدعلی پورمختاربهار و کبودر آهنگفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۷سیدتقی کبیریخویفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۸اقبال محمدیانرامهرمزفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۳۹اصغر سلیمیسمیرمفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۰محمدمهدی مفتحتویسرکانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۱محمدحسین فرهنگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۲محمدرضا امیرحسن خانیطبسفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۳فرهاد فلاحتیقائناتفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۴محمد جواد کولیوندکرجفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۵سیداحسان قاضی زاده هاشمیفریمانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۶علی محمد شاعریبهشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۷سیدجواد ساداتی نژادیکاشانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۸محمد خدابخشیالیگودرزفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۴۹حسن کامراناصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۰اکبر رنجبرزادهاسدآبادفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۱احمد علیرضابیگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۲حمیدرضا فولادگراصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۳سیدقاسم جاسمیکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۴سیدامیرحسین قاضی زادهمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۵محمدرضا رضایی کوچیجهرمفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۶حسن بهرام نیانهاوندفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۷سیدعلاءالدین خادمسپیدانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۸علی عسگری ظاهریمسجدسلیمانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۵۹حسین هاشمیبندرعباسفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۰نظر افضلینهبندانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۱محمدحسین حسین زاده بحرینیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۲نادر قاضی پورارومیهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۳جمشید جعفرپورلارستانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۴عبدالرضا مصریکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۵علی رستمیاندلفان و سلسلهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۶سیدمحمدباقر عبادیبیرجندفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۷مجید ناصری نژادشادگانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۶۸ذبیح نیکفرلاهیجانمستقلان ولایی
  ۶۹عباس پاپی زادهدزفولفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۰قاسم ساعدیهویزهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۱زهرا سعیدیمبارکهمستقلان ولایی
  ۷۲محمود شکریتالشفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۳رضا شیران خراسانیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۴سید صادق طباطبایی نژاداردستانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۵سیدجواد حسینی کیاسنقرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۶حسین نیازآذریبابلمستقلان ولایی
  ۷۷محمدرضا ملک شاهیخرم آبادفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۸صدیف بدریاردبیلفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۷۹محمدرضا پورابراهیمیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۰هاجر چنارانینیشابورفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۱محمد حسن نژادمرندفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۲فریدون حسنونداندیمشکفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۳یوسف داودیسرابفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۴شهاب نادریپاوهامید
  ۸۵حسن سلیمانیکنگاورفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۶اسدالله عباسیرودسرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۷عدل هاشمیکهگیلویهفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۸علیرضا ابراهیمیآزادشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۸۹مجید کیان پوردورود و ازنافراکسیون نمایندگان ولایی
  ۹۰نبی هزار جریبیگرگانامید
  ۹۱علی گل مرادیماهشهرمستقلان ولایی
  ۹۲محمدرضا صباغیانمهریزامید
  ۹۳یحیی کمالی پورجیرفتامید
  ۹۴روح الله بابایی صالحبویین زهراامید
  ۹۵حسن نوروزیرباط کریمفراکسیون نمایندگان ولایی
  ۹۶حسن خسته بندبندر انزلیمستقلان ولایی

   

   

   

  در این جلسه از ۲۹۰ نماینده مجلس ۱۹ نفر نیز غایب بودند.

  تعدادی از این نمایندگان در جلسه روز یکشنبه مجلس به دلیل بیماری و بستری شدن در بیمارستان(غلامرضا تاجگردون)و ماموریت اداری و همچنین خروج از صحن علنی پارلمان در زمان رای‌گیری غایب بودند.

  بر اساس ماده ۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هیئت رئیسه قوه مقننه باید غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس را  اعلام و در صورت مذاکرات مجلس ثبت شود که محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه پارلمان در ابتدای جلسه  روز رای گیری برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم “CFT” اعلام کرده بود که شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان، ولی داداشی نماینده آستارا، عامر کعبی نماینده آبادان و  جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت با تاخیر به صحن علنی پارلمان رسیده‌اند.

  در جدول زیر اسامی نمایندگانی که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر قوه به دلیل ماموریت اداری و خروج از صحن علنی در زمان رای‌گیری برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم “CFT” غایب بودن را مشاهده می‌کنید

   

   

  نمایندهحوزه انتخابیهگرایش فراکسیونی
  ۱عبدالغفور ایران نژادچابهارمستقلان ولایی
  ۲علی بختیاریبافتمستقلان ولایی
  ۳شهاب الدین بیمقدارتبریزامید
  ۴غلامرضا تاجگردونگچسارانامید
  ۵ابوالفضل حسن بیگیدامغاننمایندگان ولایی
  ۶عبدالحمید خدریبوشهرامید
  ۷ولی داداشیآستارانمایتدگان ولایی
  ۸محمد دامادیساریامید
  ۹محمدباقر سعادتدشتستانامید
  ۱۰طیبه سیاوشی شاه عنایتیتهرانامید
  ۱۱ قرجه طیارگنبدکاووسمستقلان ولایی
  ۱۲عامر کعبیآباداننمایندگان ولایی
  ۱۳جبار کوچکی نژادرشتنمایندگان ولایی
  ۱۴جلیل مختارآبادانمستقلان ولایی
  ۱۵محمد خالدی سردشتیلردگاننمایندگان ولایی
  ۱۶رسول خضریپیرانشهرمستقلان ولایی
  ۱۷غلامرضا کاتبگرمسارنمایندگان ولایی
  ۱۸عزت الله یوسفیان ملاآملمستقلان ولایی
  ۱۹شهباز حسن پورسیرجانمستقلان ولایی

   

   

   

   

   

  برچسب ها :
 • پربازدیدهای ماه
 • [metaslider id=146737]
 • نظرات شما
  غیر قابل انتشار : 0
  در انتظار بررسی : 0
  انتشار یافته : 4
  1. به نظر قانون مبارزه با تامین مالی تروریست قانون خوبیه
   ولی دوستان این را هم در نظر داشته باشین که این عنوان تروریست را چه کسی برای چه گروهی انتخاب میکنه
   مثلا داعش گروه تروریستیه و هزینه های مالی را عربستان و امارات میده و تجهیزات و آموزش هم آمریکا زحمتش را میکشه
   بجاش حزب الله لبنان را هم ایران حمایت میکنه که اونم وارد تروریست ها کردند یا قراره بکنند ،
   خب الان فرقشون چیه ؟
   حزب الله با داعش میجنگه و سپر ایران در مقابل اسراییل هم هستش ،
   اسراییل کیه ؟ ما جنگی با اسراییل نداریم ؟؟؟
   اسراییل رژیمی که دانشمندان ایران را ترور میکنه ، داعش را به وسیله حمله به ارتش سوریه و حزب الله حمایت میکنه ، تبلیغات کسترده علیه ایران انجام میده و حامی تروریست و جنگ طلب به دنیا معرفیمون میکنه

   خب الان من یه سوال دارم از شما هایی که فکر میکنید تصویب fatf و برجام و… به نفع کشورمونه ،
   به نظرتون کدوم کشوری در دنیا هست که بفکر منافع ما یعنی ایران باشه ؟؟؟؟
   آمریکا ؟
   اروپا؟
   رژیم اسراییل؟
   16   25
  2. این تامین مالی تروریست همش بهانست چون به ظاهر با این قانون می خواهند جلوی تامین مالی حزب الله و انصار الله و گردان فاطمیون را که ایران تامین میکنه را بگیرن که همین هدف را هم دارن ولی هدف مهم تری هست برای تحمیل این قانون از طریق دشمن خارجی به وسیله خائین و ساده لوحان داخلی که اونم اینه که حساب تمام تراکنش های مالی ایران را دربیارن و به نوعی راه و روش ها و شماره حساب هایی که برای دور زدن تحریم ها بکار میره را ببندن و اقتصاد ایران را راحت فلج کنند و بعدش هم توافقی مثل برجام تحمیل کنند و محدودیت های بیشتر در مقابل هیچ
   به همین راحتی بدبختر میشیم ، بعدش چی میشه ، هیچی
   آخوند های منتخب ملت و نمایندگان مجلس هماهنگ با دشمن خارجی و خائن داخلی گرین کارت و تابعیت کشورهایی نظیر انگستان را دارن که در مواقع که خیلی اوضاع وخیم میشه به ناچار خدمت صادقانه!!! خودشون را به پایان میرسانند و عازم کشور ثالث میشن
   به همین راحتی
   هموطن عزیز ، اوضاع بد هست منم مثل همه شماها ناراضیم و به هیجا هم وصل نیستم ولی الان نزدیک ۶ ساله کل مملکت را رها کردن و دارن توافقات بین المللی میکنن که هیچ فایده ای نداشته ، ضررم داشته
   کشورمون در وضعیت بد اقتصادیه ولی نزدیک سه ماهه وزیر اقتصاد نداریم ، دولت اصلا اهمیت نمیده
   وای به حال ما اگه این روند ادامه پیدا کنه
   15   20
   • حالا اینایی که نام بردی مگه تروریست نیستن؟
    تو غلط کردی خودتو بما چسبوندی.خودتو اشتباه معرفی نکن تو فقط یه ع-رب آشغال **** زاده ای.
    حالااین مخالفت موافقت ها فقط یه نمایشی که اعرابی مثل تورو یه چند سالی بیشتر سر کار نگه دارن. ایران وقتی درست میشه که هرچی عرب زاده و هرچی مرتبط با عربه ریخته شه دور.
    قائم و این چرندیات لازم نیست اسمتو بنویسی،بنویس عرب.
    3    5
  3. رضا 26 اصفهان

   رژیم
   اشغالگر
   صهیونیسم قاتل
   وحشی
   جنگجو
   قاتل
   گناه کار
   زورگو
   تروریست
   منفعت طلب
   گسترش دهنده فساد
   اختلاس گر و پرورش دهنده
   دزد
   دروغگو
   تحریف گر

   و در آخرر چققققققققققققققققققققد خوبیم مااااااااااا
   چقد مسلمونیم ما
   چقد با درکیم ما
   چقد با همه چیزیم ما
   ما خوبیم همه بد
   ما خوبیم همه شیطان
   ما خوبیم همه قاتل
   ما خوبیم همه تروریست
   ما خعییییییییییلی خوبیم

   اصن ما خدایییم

   والا کی به کیه
   6   4
 • ارسال نظر