مجله گیزمیز

اُسگلانه!

ادمین/27
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
۳ نظر
 • گربه گرمتر از یه شال گردن ساده ست
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  گرمای استرالیا با مردم چه میکنه!
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  آدم فضایی‌ها همه جا هستند، حتی تو فروشگاه!
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  جای دیگه‌ای نبود این ایگوانا بشینه
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  خداروشکر که مو‌های خودش نیستن
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  اگه خودش احساس راحتی می‌کنه ما حرفی نداریم ولی…
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  چرا مادران آمریکایی از افسار برای بچه هاشون استفاده می‌کنن؟
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  بچه هاش رو برده گردش
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  حتما خودش بهتر میدونه چطور با نوه اش رفتار کنه
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  چطور میتونه بدون تست کردن تشک بخره؟
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  شاید برعکس پوشیده باشه، شاید…
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  خرید چقدر خسته کننده است…
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  به خاطر همین چیزهاست که به بابا‌ها اجازه نمیدن بچه‌ها رو ببرن خرید
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  بزش رو با خودش برده هواخوری
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  همه بچه‌های گوشتالو رو که توی فروشگاه بازی میکنن دوست دارن
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند
  شدیدا به یه دوست نیاز داره
  صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

  برچسب ها :