مجله گیزمیز

ایران و امریکا

منصور قیامت
۲۸ فروردین ۱۳۹۴
۱ نظر
 • الان ایران و امریکا 
  ﺩﺭ عراق ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ. 
   ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ هم ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ.

   و ﺩﺭ ﺳﻮﺋﯿﺲ
   ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  خدا شاهده ما که گیج شدیم!

  محض احتیاط خواهرم
  شما حجابتو رعایت کن تا ببینیم چی میشه

  برچسب ها :