مجله گیزمیز

تکنولوژی های خاص برای نوزادان

ادمین/27
۲۴ مهر ۱۳۹۷
۲ نظر
 • نیلوفر آبی که در حمام باز می‌شود تا فرزندتان حمام راحتی داشته باشد
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  بند‌های نگهداری شیشه شیر نوزاد که مانع افتادن و کثیف شدن می‌شود
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  قاشق مخصوص نوزاد که بدون اینکه مجبور باشید کاسه را نگه دارید، می‌توانید به او غذا بدهید
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  بطری داروی نوزاد که دارو و آب را از هم جدا نگه می‌دارد، تا وقتی که خودتان بخواهید آن‌ها را ترکیب کنید
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  نگهدارنده شیشه شیر نوزاد برای اینکه وقتی غذا دادن به نوزاد وقتی دستتان بند است
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  دماسنج پستانک که شما را از تب کودکتان باخبر می‌کند
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  گجتی برای حمل کودک روی دوشتان
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  این ظرف آب مانع ریختن کف شامپو و صابون روی چشمان کودکتان می‌شود
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  پستانک اتوماتیک که به محض برداشتن از دهان نوزاد بسته شده و کثیف نمی‌شود
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  دستکش دندانگیر برای تسکین خارش لثه‌های کودک
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  برسی برای تمیزکردن شیشه شیر نوزاد
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  دستگاهی که صدای رحم را تقلید می‌کند تا نوزاد راحت بخوابد و گریه نکند
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  وقتی پوشک نوزاد را عوض می‌کنید این پد او را تمیز نگه می‌دارد
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  پارچه‌ای که دور صندلی پیچیده شده و نوزادتان را روی صندلی نگه می‌دارد
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!
  صندلی مخصوص نوزاد در هواپیما
  گجت‌هایی برای نوزادان که والدین عاشقش می‌شوند!