مجله گیزمیز

تنها بانوی رفتگر ایران

 •  

   

  صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش قلعه استان خراسان شمالی به مدت دوازده سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می گذراند.

   

   

   

  برچسب ها :