مجله گیزمیز

جنبه مثبت و منفی متولدین هرماه/گیزمیزیا قبول دارین؟

M.R
۲۷ مهر ۱۳۹۶
۲۲ نظر
 •  

  .

  تصویر مرتبط

   

   


   

   

  🌙🐠ویژگی های مثبت و منفی متولدین همه ماه ها؛🌙🐠


  🌙🐠 ویژگی های مثبت فروردینی:
  ماجراجو، پرجنب وجوش، پیشگام ومتهور، پرشوق واطمینان بخش، پویا وحاضرجواب

  🌙🐠جنبه منفی فروردینی:
  خودخواه,، عصبی، شتاب زده، کم طاقت وصبر، بی احتیاط ونترس

  🌙🐠جنبه مثبت اردیبهشتی:
  صبور، باپشتکار و قابل اعتماد، مهربان و دلسوز و بامحبت، بااستقامت مصمم وقاطع، ارام وخونسرد، اطمینان بخش

  🌙🐠جنبه منفی اردیبهشتی:
  حسود و انحصارطلب، غضب الود، انعطاف ناپذیر ویک دنده، لذت جو، خودخواه، ازمند

  🌙🐠 جنبه های مثبت خردادی:
  انعطاف پذیر، همه فن حریف، خوش مشرب، خوش محبت، بذله گو، شاداب، باطروات و پرتحرک، سرزنده، خلاق

  🌙🐠جنبه منفی خردادی:
  عصبی ونگران، بی ثبات ودمدمی، ناقلا، فضول و کنجکاو، ظاهربین


  🌙🐠 جنبه مثبت تیری:
  عاطفی، احساساتی، بامحبت ومهربان، درون بین، خلاق، هوشیار ومحتاط، دلسوز

  🌙🐠جنبه منفی تیری:
  دمدمی، بی ثبات، بدخلق وعبوس، زودرنج، حساس ونازک نارنجی، وابسته وحالت چسبندگی

  🌙🐠 جنبه مثبت مردادی:
  دست ودل باز، سخاوتمند، بلندنظر، مهربان و رئوف ودلسوز، خلاق، مشتاق وپرشور، روشنفکر فهمیده، حراف، گرم وسرحال، باوفا، با وجدان واصیل
  🌙🐠جنبه منفی مردادی:
  خودبین و خودپسند، ضعیف نواز، مستبد، ریاست طلب، فضول و متقلب، خودکامه، ناشکیبا

  🌙🐠 جنبه مثبت شهریوری:
  متواضع، فروتن، کم توقع، باحیا، متعادل، افتاده، ملاحظه کار، محتاط وکمرو، بسیاردقیق وموشکاف، قابل اعتماد، واقع بین، اهل عمل، کاری، سخت کوش، زیرک وباهوش

  🌙🐠جنبه منفی شهریوری:
  ایرادی، وسواسی، حساس، عصبی، غصه خور، دلشوره ای، نگران، نق نقو، بی رحم، سختگیر، کهنه گرا


  🌙🐠 جنبه مثبت مهری:
  باتدبیر، باسیاست، مؤدب و بانزاکت، اداب دان، احساساتی، خیال پرداز، دلربا، جذاب وملیح، بردبار، پرتحمل،آسان گیر، اجتماعی ، خوش مشرب، خونگرم، معاشرتی، صلح جو و ارام

  🌙🐠جنبه منفی مهری:
  دودل و نامطمئن، خوش باور و تأثیرپذیر، خودخواه ولوس

  🌙🐠 جنبه مثبت ابانی:
  مصمم، قاطع، بااراده، پرقدرت، محکم ونیرومند، جذاب وگیرا، عاطفی واحساسی، مقتدر و بانفوذ، پرشور و حرارت و مهیج

  🌙🐠جنبه منفی ابانی:
  حسود، غیرتی، خشمگین، غضب الود، وسواسی، بی اختیار، تودار، پنهان کار، مرموز، لجوج، یک دنده و سختگیر، خودرأی


  🌙🐠 جنبه مثبت اذری:
  خوش بین، خوش خلق، مهربان، خونگرم و شاد، درستکار وصادق، شریف و بی غل وغش، اندیشمند و روشنفکر، فیلسوف منش

  🌙🐠جنبه منفی اذری:
  خوشبین و بی خیال، بی دقت، بی احتیاطی، بی توجهی، ظاهربین، بی ملاحظه، بی مسؤلیت، بی قرار و ناارام.

  🌙🐠 جنبه مثبت دی:
  کاری،واقع بین،اهل عمل، دوراندیش ، محتاط، حسابگر، معتقد، جاه طلب، بلندپرواز، منضبط، شکیبا، دقیق، شوخ طبع، ساکت

  🌙🐠جنبه منفی دی:
  بدبین، تقدیرگرا، دست و دلباز، حسود، انعطاف ناپذیر، مقرارتی، خشک و جدی و سختگیر

  🌙🐠 جنبه مثبت بهمن:
  مهربان و صمیمی، انسان دوست، صادق و درستکار و شریف، خلاق، مستقل، بی نیاز، بدون وابستگی، ازاد، عاقل و متفکر و اندیشمند

  🌙🐠جنبه منفی بهمن:
  سرکش، نافرمان، لجوج و خودرأی، غیرقابل پیش بینی، بی هیجان، بی تفاوت و خشک

  🌙🐠 جنبه مثبت اسفند:
  خلاق، تحلیل قوی، حساس، زودرنج ، دلسوز و دل رحم، مهربان، ازخود گذشته، فداکار، نوع دوست، بی تجربه، همدل وهمفکر

  🌙🐠 جنبه منفی اسفندی:
  واقع گریز، مرموز، تودار، پنهان کار، دو پهلو و مبهم، سست اراده، به راحتی تحت سلطه قرار وگیرنده

  برچسب ها :