مجله گیزمیز

خواستگاری با واسطه گری گوسفندها !

  • مزرعه دار انگلیسی در حرکتی عجیب برای دادن پیشنهاد ازدواج به زن مورد علاقه اش از ۴ گوسفند استفاده کرد و با اسپری جمله " با من ازدواج میکنی " این زن را شوکه کرد!!!

    این کشاورز از زن مورد علاقه اش درخواست کرده بود که برای دیدن گوسفندان بیمار وارد مزرعه شود و در فرصتی مناسب پس از ورود این زن ۴ گوسفند را با پیام خاص خود به او نشان داده است: