مجله گیزمیز

در این حد شبیه خانوادتون هستید؟

ادمین/27
۲۰ تیر ۱۳۹۷
۳ نظر
 • نوه و مادربزرگ
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  شباهت این مرد با پدر پدر پدربزرگش
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  لینکلن در یازده نسل بعد

  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  نوه ۲۰ ساله و مادربزرگ در ۲۰ سالگی
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  مادربزرگ و نوه
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  مادربزرگ در دهه ۵۰ و نوه در دهه ۲۰۱۰
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  نوه و پدرپدربزرگ
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  مادربزرگ و نوه با ۶۰ سال فاصله زمانی
  عکس‌هایی که ارتباط نوه‌ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می‌کند
  نوه و پدربزرگ با فاصله زمانی ۷۰ سال
  ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان
  پدر و پسر در ۲۶ سالگی
  ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان
  پدر و پسر در ۱۹ سالگی
  ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان
  مادر و دختر در استون هنچ با اختلاف زمانی ۳۴ سال
  ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان
  پدر و پسر
  ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان

  برچسب ها :