مجله گیزمیز

در وصف مادر

منصور قیامت
۲۶ فروردین ۱۳۹۴
صفر نظر
  • صبح که از خواب پا میشی جمع کردن لحاف تشکت رو ننداز گردن مادرت، این جملات فلسفی که در وصف مادر میکنی تو حلق ما پیشکشت

    برچسب ها :