مجله گیزمیز

سبک میکاپ سلبریتی ها در گلدن گلاب ۲۰۱۸

 •  

   

  آنجلینا جولی

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کری واشینگتن

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  امیلیا کلارک

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  اما استون

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  وایولا دیویس

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  اما واتسون

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  سیرشا رونان

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  زوئی کراویتز

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  الیسون ویلیامز

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کاترین لانگفورد

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  مندی مور

   

  مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  سمیرا وایلی

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  الکسیز بلدل

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کترینا بلف

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کلر فوی

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  دبرا مسینگ

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  مدلین بروئر

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  تریسی الیس راس

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  ریچل بروزناهان

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کاترین زیتا جونز

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  جسیکا چستین

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  مارگو رابی

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  سارا جسیکا پارکر

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  میشل ویلیامز

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  میلی بابی براون

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کندال جنر

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  ناتالی پورتمن

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  هایدی کلوم

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  سلما هایک

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  هلی بری

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  مریل استریپ

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  هلن میرن

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  پنه لوپه کروز

   

   مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

   


   

  کلی کلارکسون

   

  مدل مو و آرایش ستارگان در «گلدن گلاب» 2018

  برچسب ها :