مجله گیزمیز

موزه‌ای از جنس آینده!

 • موزه‌ای از جنس آینده!

  این موزه با مساحتی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع، منحصرا برای نشان دادن هنر دیجیتالی با هدف از بین بردن مرزهای بین این هنر و سایر هنرها احداث شده است.

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

   

  موزه‌ای از جنس آینده!

  برچسب ها :