مجله گیزمیز

موزیک نوشت

ادمین/27
۲۴ دی ۱۳۹۶
۱۵ نظر
 • موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

  موزیک نوشت (1) 

   

   

  برچسب ها :
 • پربازدیدهای ماه
 • [metaslider id=146737]
 • نظرات شما
  غیر قابل انتشار : 0
  در انتظار بررسی : 0
  انتشار یافته : 15
  1. هله دان دان دان هله یه دانه، وای یه دانه

   یاروم نامهربون مالِ آبودانه، یه دانه….
   14   9
  2. همش بنال بنال بود.ترانه های مجازی رو گوش نمیدم. چ.ناله!
   5   8
  3. ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﻮﻥ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ
   ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ
   ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩﯼ
   ﭼﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺮﮒ ﮔﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﺪﻭﻥ
   ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺪﻭﻥ ﭼﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ
   ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
   ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﻠﺪﻭﻥ
   ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ
   ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ
   ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ
   ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ
   ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ
   ﮔﻠﺪﻭﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ
   ﮔﻠﻬﺎﯼ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﮔﻠﺪﻭﻥ
   ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﻠﺦ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺟﺪﺍﯾﯽ
   ﭼﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﮔﺮﯾﻮﻥ
   ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﮔﺮﯾﻮﻥ
   ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﮔﺮﯾﻮﻥ
   15   2
  4. من و سازم و شب و تنهایی
   فکر میکنیم که هنوزم. اینجایی…
   من و سازم/بابک جهانبخش
   7   2
  5. اینم خیلی نابه:
   ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻡ
   ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺑﺮﯾﺪﻡ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ
   ﺗﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻫﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﺎﺷﻘﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﻢ
   ﺩﭼﺎﺭﻡ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﻪ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ
   ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﺨﻮﺍﻩ
   ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺗﻮﯾﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﻢ ﻧﮑﻦ ﻣﻨﻮ ﺗﻮﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻦ ﻣﻨﻮ ﻗﺪ ﺁﻩ
   البته از نظر خوانندگی نابه نه شعر!
   6   2
  6. ابی پایین روچی

   من از این دنیا چی میخوام دو تا صندلی چوبی
   که منو تو رو بشونن واسه ی گفتن خوبی
   5   0
  7. غریب آشنا(س امامی)

   ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﮐﻬﮑﺸﻮﻥ
   ﻏﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ
   ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪ
   ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ﻫﻮﻭﻭﻭﻭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﻗﻠﺒﺶ ﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ
   ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻏﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ
   ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ
   ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ
   ﺷﺒﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺖ
   ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ
   ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﻮﻧﺎ
   ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻥ ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺎ
   ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ
   ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ، ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﺮﯼ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﺎ
   ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﮐﻬﮑﺸﻮﻥ
   ﻏﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ
   ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪ
   ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ﻫﻮﻭﻭﻭﻭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﻗﻠﺒﺶ ﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ
   ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻏﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ
   ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ
   ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ
   ﺷﺒﺎﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺖ
   ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ
   ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﻮﻧﺎ
   ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻥ ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺎ
   ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ
   ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ، ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﺮﯼ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﺎ
   ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﻮﻧﺎ
   ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻥ ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺎ
   ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ
   ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ، ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﺮﯼ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﺎ
   1   0
  8. کفتر کاکل ب سر هااای هاای
   ی خبر از من ببر هااای هااای
   بگو به یااااررم ک دوسش دااارم
   بگو برگرده چشم ب راشم مننن
   خاطر خواشم مننن
   5   1
  9. خواننده: ابی، آهنگ: شادمهر عقیلی
   از دست من میری، از دست تو میرم،
   تو زنده میمونی، منم که میمیرم
   تو رفتی از پیشم، دنیامو غم برداشت
   برداشت ما از عشق، با هم تفاوت داشت
   این اخرین باره من ازت میخام برگردی به خونه
   این اخرین باره من ازت میخام عاقل شی دیوونه
   انقدر بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد
   من عاشقت هستم اینو نمیفهمی یه چیزو میدونم که خیلی بیرحمی
   همیشه میگفتی شاهی گدائی کن، ظالم بمون اما مظلوم نمایی کن
   هرچی بدی کردی پای من بنویس، نتیجه این عشق بازم مساوی نیست
   این اخرین باره من ازت میخام برگردی به خونه
   این اخرین باره من ازت میخام عاقل شی دیوونه
   5   0
  10. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

   خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه

   کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم

   میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم

   یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم

   از این جا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم

   فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم

   محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم

   می دونم یه وقتایی دلت میگیره از کارم

   روزاییکه حواسم نیست بگم خیلی دوستت دادم
   4   0
  11. فقط چند لحظه کنارم بشین
   ی رویای کوتاه تنها همین
   ته ارزوهای من این شده
   ته ارزوی ماروببین….
   لحظه\خواجه امیری
   2   0
 • ارسال نظر