مجله گیزمیز

نقاشی های حیرت آور!

 • Stefan Bleekrode ساعتها، روزها، هفته ها و گاهی ماه ها را صرف نقاشی شهرهایی که بازدید کرده با جزئیات دقیق می کند. او با کمک حافظه اش و خودکار و جوهر، تصویر شهر را به صورت کامل بازسازی می کند بدون اینکه هیچ جزئیات کوچکی را از قلم بیندازد: چراغ های خیابان، ورودی های مترو، مغازه ها، نیمکت های پارک و حتی پرده پنجره ها!! او همه این جزئیات را در ذهنش ضبط می کند و روی کاغذ منتقل می کند. آثار زیبا و فوق العاده این هنرمند را مشاهده می کنید.


  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!

  ناپل


  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  نیویورک

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  ایتالیا

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  بلوار پاریس در شب

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  روستایی در Cinque Terre

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  وین، اتریش

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  میدان واشنگتن در نیویورک

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  برن، سوئیس

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  شب در پاریس

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  نیویورک سیتی در شب

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  برج شارد در کنار رود تیمز

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  بخارست، رومانی

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  شهر آمریکایی خیالی من

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  منهتن

  نقاشی دقیق و با جزئیات ولی ذهنی!!
  کلانشهر ابداعی من در کنار دریا

  برچسب ها :