مجله گیزمیز

چشم عقابیای گیزمیز شرکت کنن!

ادمین/27
۲۴ مهر ۱۳۹۶
۱۳ نظر
 • تصویرهای زیر تنها یک اختلاف دارند…عایا میتوانید تشخیص دهید؟

   

   

   

   

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  .

  .

  .

  پاسخ

  .

  .

  .

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  برچسب ها :