مجله گیزمیز

گزیده ای از مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

 •  

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع پیکر هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع پیکر هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع پیکر هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

   

  (تصاویر) آغاز مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

   

  (تصاویر) مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی

  (تصاویر) اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  (تصاویر) نماز رهبرانقلاب بر پیکر

   

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله
   

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله

  تصاویر/ بغض و اشک در مراسم وداع با آیت‌الله
  تصاویر/ خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

  تصاویر/ خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

  تصاویر/ خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

  تصاویر/ خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

  تصاویر/ خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

   

  برچسب ها :