مجله گیزمیز

یکی از وظایف پلیس مترو ژاپن اینه!

منصور قیامت
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
۱۹ نظر
 • یکی از وظایف پلیس مترو ژاپن اینه که مردم رو فشار بده داخل!

   

   

  مترو ژاپن روزانه ۴۰ میلیون مسافر جابجا میکنه
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  برچسب ها :