مجله گیزمیز

ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ

منصور قیامت
۲۵ فروردین ۱۳۹۴
صفر نظر
  • ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ . . . :/

    ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﻟﺘﻮ ﻋﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ . . 
     
    جوووووری قانع شدم که رگ های مخم تا یک ساعت موج مکزیکی میرفتن :)))))))

    برچسب ها :