مجله گیزمیز

۵ لباس ملانیا ترامپ که مورد توجه طراحان لباس دنیای مد قرار گرفت

 •  

   

   


   

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump – مدل شماره ۱

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump - مدل شماره 1

   

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump – مدل شماره ۲

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump - مدل شماره 2

   

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump – مدل شماره ۳

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump - مدل شماره 3

   

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump – مدل شماره ۴

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump - مدل شماره 4

   

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump – مدل شماره ۵

  مدل لباس ملانیا ترامپ Melania Trump - مدل شماره 5

  برچسب ها :