مجله گیزمیز

اعدام به سبک داعش

منصور قیامت
۲۲ آبان ۱۳۹۳
۲ نظر
  • گروه تروریستی داعش فردی که شخصیت نامعلومی دارد را در شهر رقه سوریه اعدام کرد و سپس به صلیب کشید.