مجله گیزمیز

آیا ازدواج موقت ۹۹ ساله، صحیح است؟

منصور قیامت
۱۴ آذر ۱۳۹۲
۴ نظر
 • سوال: آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

   

   

  امام خمینی(ره):

  صحیح است و موقت محسوب می شود.

  (استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰)

  (تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹)

  آیه الله بهجت(ره):

  هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است.

  (جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، (مقدار مدت)

  (استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸)

  آیه الله تبریزی(ره):

  عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد.

  (استفتائات جدید، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰)

  (منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، (فی عقد المتعه)

  آیه الله خوئی(ره):

  در احکام، ملحق به عقد دائم است.

  (استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹)

   

  آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

  باطل است.

  (المسائل المنتخبه، ص ۳۹۶، م ۱۰۱۵)

  آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

  صحیح است و موقت محسوب می شود.

  (هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹)

   

  آیه الله فاضل لنکرانی (ره):

  صحیح است و موقت محسوب می شود.

  (الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷، (النکاح المنقطع)

  آیه الله گلپایگانی (ره):

  صحیح است و موقت محسوب می شود.

  (هدایه العباد، ۱۴۱۷، هـ ق، ج۲، ص ۳۵۲، م ۱۲۲۷)

   

  آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

  چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است)

  (استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸)

  (و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)

   

  آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

  در احکام، ملحق به عقد دائم است.

  (متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)

  آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

  بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است.

  (منهاج الصالحین، ج۳، ص ۳۰۶، عقد المتعه، پاورقی ۱۰۵۳)

  برچسب ها :