مجله گیزمیز

مهتاب کرامتی در جشنواره فیلم شانگهای چین