مجله گیزمیز

دیشب خواب دیدم که مرده بودم …

منصور قیامت
۱۱ آذر ۱۳۹۳
۲۴ نظر
 • دیشب خواب دیدم که مرده بودم …

   

   

   

  روز اول یه فرشته اومد بم گفت: 
  چی میخوای؟
  بهش گفتم: آب

  گفت برو بالای اون تپه آب بخور … وقتی رفتم دیدم یه چشمه بزرگی بود، دل سیر آب خوردم

   

   

   

  روز سوم همون فرشته گفت : امروز  چی میخوای؟
  بازم گفتم: آب …
  گفت برو بالا اون تپه آب بخور … در حالی ک چشمه کوچکتر شده بود، دل سیر آب خوردم ….. 

   

   

   

  روز هفتم، همون فرشته گفت: امروز چی میخوای؟؟
  بازم گفتم آب ..
  گفت برو بالا اون تپه … در حالی که چشمه کوچک و کوچکتر شده بود.. آب خوردم….

   

   

   

  بعد چهلم همون فرشته گفت : امروز چی میخوای؟ … با عطش فراوان 
  گفتم : آب … 
  گفت برو بالا اون تپه … در کمال تعجب دیدم قطراتی مدام در حال ریزش هستند … برگشتم و به فرشته گفتم :
  چرا اینطوری شده؟؟؟… 

   

   

   

  گفت : روز اول ، همه دوستات ، فامیلات ، عشقت و مادرت برات اشک ریختند ، روز سوم فقط عشقت ، رفیقات و مادرت برات اشک ریختن … 

   

  روز هفتم فقط عشقت و مادرت برات اشک ریختن ولی روز چهلم فقط این مادرت بود که برات اشک میریخت و همین قطرات همیشه پاپرجاست…

   

  وقتی بیدار شدم پای مادرمو بوسیدم و فهمیدم عشق فقط مادر است و بس

   

  سلامتی همه مادرا