مجله گیزمیز

هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!

 • کشاورز اهل کانادا هر روز صبح سختی را برای شمارش گوسفندانش که ناپدید می شوند سپری می کند.

   

   

  خطای چشمی که باعث می شود گله مخفی کشاورز محو گردد.

   

  لیزل کندی، کشاورز گله دار اهل ساسکاچوان کانادا است که گله ای در حدود ۵۵۰ راس گوسفند دارد و هر روز به آن ها سرکشی می کند.

   

  صبح یک روز از این هفته او به زمین ها سرکشی کرد اما متوجه شد که تمامی گوسفندان ناپدید شده اند. اما با کمی دقت بیشتر متوجه شد که در واقع ۱۰۰ها دام با پوشش پشمی با دقت تمام در بین برف و علف در چشم انداز خشک مخفی شده اند.

   

  کشاورز اهل کانادا هر روز صبح سختی را برای شمارش گوسفندانش که ناپدید می شوند سپری می کند.

   


   

  هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!
   

   

   

  این عکس چیزی جز یک چشم انداز برفی و خشک را نشان نمی دهد. اما دوباره نگاه کنید. در واقع ۱۰۰ ها گوسفند یا اگر دقیق باشیم ۵۵۰ راس گوسفند در این عکس هوشمندانه در بین علف و برف پنهان شده اند.

   

  کت های پشمی آن ها علاوه بر محافظت از گوسفندان در برابر سرما در مقابله با حیوانات درنده نیز از طریق هماهنگ کردن آن ها با محیط اطراف مفید است.

   


   

  هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!
   

   

   

  متاسفانه، این ویژگی های گوسفندان بمعنی کار سخت اضافی لیزل کندی است. کشاورزی که اهل ساسکاچوان کانادا می باشد.

   

  "بسختی می توانم گوسفندان خود را امروز صبح پیدا کنم " او در روز ۴ شنبه در توییتر خود این جمله را همراه با عکسی از دام های پنهان خود گذاشته است. ‘ حدود ۵۵۰ میش در این عکس وجود دارند!’

   

  و مشکل کندی برای پیدا کردن گله نامرئی اش به زمستان ختم نمی شود.

   

  در بهار و تابستان نیز گوسفندان باهوش هماهنگی یکپارچه خود با محیط پس زمینه را مدیریت می کنند.

   


   

  هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!
   

   

   

  کندی عکسی از چرای گوسفندان در علف های بلند که تا سر گوسفندان بالا آمده را بر توییتر خود قرار داده که به معنای ناپدید شدن کامل دام است.

   

  در تابستان، عکس دیگری چگونگی هماهنگ شدن کت های پشمی قهوه ای گوسفندان با چشم انداز خشک را آشکار کرده است.

   

  کندی در کنار عکس این جمله را بر توییتر خود قرار داده "ما مشکل مشابهی را در بهار و تابستان داریم".

   


   

  هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!
   

   

   

  • این عکس به جز یک چشم انداز برفی و خشک چیز دیگری را نشان نمی دهد. اما دوباره نگاه کنید. در واقع ۱۰۰ها راس گوسفند در این عکس بطور هوشمندانه ای در بین برف و علف پنهان شده اند.

   

  • کت های پشمی ضخیم این حیوانات علاوه بر محافظت از آن ها در برابر سرما، به آن ها در تطابق کامل با محیط کمک می کند.

   

  • آیا هنوز می توان آن ها را دید؟ لیزل کندی، کشاورزی از ساسکاچوان کانادا، بر روی تویتر خود گفته "بسختی می توانم گوسفندان خود را امروز صبح پیدا کنم "

   

   


   

  هنر استتار را از این گوسفندان بیاموزید!
   

   

   

  • مشکل کندی برای پیدا کردن گله نامرئی به زمستان ختم نمی شود. در بهار و تابستان نیز گوسفندان باهوش هماهنگی یکپارچه خود با محیط پس زمینه را مدیریت می کنند.

   

  • کندی عکسی از چرای گوسفندان در علف های بلند که تا سر گوسفندان بالا آمده را بر توییتر خود قرار داده که به معنای ناپدید شدن کامل دام است.

  برچسب ها :