مجله گیزمیز

شقایق دهقان و همسرش در کنسرت سیروان خسروی