مجله گیزمیز

شگفتی های آمازون!

راضیه
۱۴ آبان ۱۳۹۴
۲۰ نظر
 • رود آمازون پرآب‌ترین رود دنیاست که در آمریکای جنوبی جریان دارد و به اقیانوس اطلس می‌ریزد. آب این رودخانه در هنگام ریختن به دریا بیشتر از مجموع آب ده رودخانه پرآب بعدی دنیا است…

   

   

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.net

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، irannaz.net

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.com

   

  برچسب ها :